Varmtvandsanlæg

FH SCANDINOX A/S varmtvandsystem er opbygget, som en kompakt enhed der leverer varmt vand med en konstant temperatur til et givent procesanlæg.

Varmtvandsanlægget er en kompakt enhed, der leverer vand med en konstant temperatur til en given proces. Anlægget kan konstrueres til temperaturer på mellem 40°C og 95°C.

Anlægget er specielt udviklet til enhver situation, hvor der er behov for et lukket varmtvandskredsløb, f.eks. dobbeltvæggede beholdere, dobbeltvæggede rør, pasteuriseringsenheder og pladevarmevekslere til rumopvarmning og lignende.

Egenskaber:

  • Damp- eller el-opvarmning
  • Præcis temperatur / 0,5C
  • Høj ydelse
  • Intern styring
  • Nem integration

FHS dataark Varmtvandsanlæg

Menu