Pulvermixer

Effektiv sugning, samt den bedst tænkelige blanding af pulver og væske.

Pulvermixeren er en specialudviklet mixer, der sikrer effektiv sugning og den bedst tænkelige blanding af pulver og væske. Mixeren er opbygget på rustfri stålramme stående på 4 stk. sanitære maskinsko. Mixeren består af en 80 liter rustfri tragt (AISI 304) og en selvansugende centrifugalpumpe. Samtlige dele, der kommer i berøring med produktet, er fremstillet i rustfrit stål, AISI 316L.

Der monteres butterflyventiler mellem mixer og tragt samt ved væskeindgang for regulering af den ønskede mængde pulver og væske.

Mixeren kan forsynes med rustfrit sækkepåslag (bord), der kan anbringes 360° rundt langs tragten.

Tekniske data:

Cirkulationsmængde: 16.000 l/time
Pulvermængde: 2.500 kg/time
Tørstof: 50% (max.)
Motoreffekt: 4 kW (tilpasses efter behov)

FHS dataark Pulver mixer

Menu